belastingaangifte boekhoudapp

BV oprichten

Wat zijn de voordelen?

Belastingen en aansprakelijkheid

Het oprichten van een besloten vennootschap

Indien een belastingplichtige ervoor kiest om zelfstandig te ondernemen kan dit in verschillende vormen. De natuurlijke personen zoals de eenmanszaak worden grotendeels belast in de inkomstenbelasting sfeer. Dat betekent dat de belastingplichtige recht heeft op bepaalde ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Echter wordt de winst belast volgens de IB-tarieven, die oplopen tot bijna 50%. Ter vergelijking waren de vennootschapsbelasting tarieven in 2021 maximaal 25%. Meer informatie over belastingaangifte boekhoudapp.

Wanneer is het gunstig om een BV op te richten

Indien uw resultaat richting of ongeveer de 100.000 euro bedraagt of in de toekomst gaat bedragen is het verstandig om een berekening te laten uitvoeren of een BV voor u voordeliger is dan een IB-onderneming. Dit is ook afhankelijk van het gebruikelijk loon dat kan worden uitgekeerd aan u, indien u directeur wordt van de BV. Ook de IB en VPB tarieven veranderen jaarlijks waardoor er afwijkingen ontstaan aan het normbedrag.

Wat zijn de voordelen qua belastingen

Zoals al eerder vermeld wordt de BV in de vennootschapsbelasting belast. Bij eenmanszaken wordt de gehele winst als inkomen belast volgens de ib-tarieven. Indien een belastingplichtige een BV opricht komt de winst voor rekening van de BV. Zo kan de BV besluiten wat er met het resultaat gebeurt. Bijvoorbeeld de directeur loon toekennen en dividend uitkeren. Zo kan ideaal gebruik gemaakt worden van de verschillende tarieven in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *